Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego LOMBARD Fant.pl prowadzonego przez firmę BUMAR z siedzibą przy ul. Kościuszki 12B, Grudziądzka 79/14, NIP: [NIP], REGON: [REGON], kontakt telefoniczny: 692 692 721, e-mail: fant.pl@gmail.com.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Klientów sklepu LOMBARD Fant.pl jest firma BUMAR, z siedzibą przy ul. Kościuszki 12B, Grudziądzka 79/14, NIP: [NIP], REGON: [REGON].
 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług sklepu LOMBARD Fant.pl, w tym realizacji zamówień, dostarczania informacji o zamówieniach, obsługi reklamacji, informowania o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych. Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych w celu doskonalenia naszych usług.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
  W ramach korzystania z naszego sklepu internetowego, zbieramy następujące dane osobowe Klientów:
 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy i/lub adres do wystawienia faktury
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
 • Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych w określonym celu, np. podczas składania zamówienia i akceptacji Regulaminu sklepu,
 • Konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy zawartej z Klientem lub podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy,
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.
 2. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Przekazywanie danych osobowych
  Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z LOMBARD Fant.pl w celu realizacji zamówień, dostarczenia towarów i świadczenia usług, np. dostawcom usług kurierskich. Dane mogą być przekazywane także organom publicznym na ich żądanie, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Prawa Klientów
  Klienci sklepu LOMBARD Fant.pl mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fant.pl@gmail.com lub telefonicznie: 692 692 721.
 5. Zmiany w Polityce Prywatności
  Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.
 6. Kontakt
  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fant.pl@gmail.com lub telefonicznie: 692 692 721.

Data ostatniej aktualizacji: [data aktualizacji]

Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe Klientów są traktowane z najwyższą dbałością o ich prywatność i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.